ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :  5870837 
เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล (ประจำปี)
                          เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขข้อมูลปี 2560 เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม เริ่มวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
                                                   โปรดใช้ website การค้าไทย : tradereport.moc.go.th  
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
   เว็ปไซต์ข้อมูลการค้าใหม่
   รายชื่อผู้ส่งออก - นำเข้า
   ตารางเผยแพร่สถิติการค้า
  สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า
สถิติการค้าของไทย(Download)
รายเดือน
รายปี
  โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์
  (คลิก ดูรายละเอียดโครงสร้าง)
การส่งออก
การนำเข้า
MENUCOM(ENG)
   Harmonize(พิกัดอัตราศุลกากร)
  (คลิก ดูพิกัดอัตราศุลกากร)
EXPORT :
RE-EXPORT :
IMPORT :
TRADE BALANCE :

ข้อมูลปี 2562 แก้ไขล่าสุด วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล....
ข้อมูลปี 2561 แก้ไขล่าสุด วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล....
ข้อมูลปี 2560 แก้ไขล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล....
ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล....
 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-507-7704-7 Email:tradeservices@moc.go.th