ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :  2876941 
Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
   เว็ปไซต์ข้อมูลการค้าเดิม
   รายชื่อผู้ส่งออก - นำเข้า
   ตารางเผยแพร่สถิติการค้า
  สรุป การส่งออก/นำเข้า/ดุลการค้า
สถิติการค้าของไทย(Download)
รายเดือน
รายปี
  โครงสร้างสินค้ากระทรวงพาณิชย์
  (คลิก ดูรายละเอียดโครงสร้าง)
การส่งออก
การนำเข้า
MENUCOM(ENG)
   Harmonize(พิกัดอัตราศุลกากร)
  (คลิก ดูพิกัดอัตราศุลกากร)
EXPORT :
RE-EXPORT :
IMPORT :
TRADE BALANCE :

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2558(1-6) แก้ไขล่าสุด วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูลปี 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ click