ชื่ . . . ผู้ส่งออก - นำเข้า
Login
Skip Navigation LinksHome > สมัครสมาชิกฟรี
Skip Navigation Links.
แบบฟอร์มการขอใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าของไทย
 ชื่อ(ภาษาไทย) :   นามสกุล(ภาษาไทย) :  
 First Name:  Last Name :  
 ตำแหน่ง (Position):
 หน่วยงาน (Department):  
 สถานที่ติดต่อ (Address):  
 หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number):  โทรสาร (Fax Number):  
 E-Mail    
 มีความประสงค์จะ (Objective) :
 สิทธิ์ผู้ใช้ข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าไทย ในระบบการค้าระหว่างประเทศของไทย เนื่องจาก :
          ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขว่า จะนำข้อมูลรายชื่อผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าไทย ในระบบการค้าไทยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศเท่านั้น โดยมิทำให้ผู้ส่งสินค้าออก/ผู้นำสินค้าเข้า หรือผู้ใดก็ตาม ได้รับความเสียหายหรือก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการค้าจากการใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า และยินดีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ทุกประการ

                                     
 
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ >>Click<<